top of page

HERROEPINGSRECHT

Herroepingsrecht
Als consument heb je het recht om af te zien van de aankoop bij bestelling via de webshop van de Onderneming, zijnde:
Contact: 't Branderietje

B-8210 VELDEGEM, Bosserijstraat 8
Tel.: +32478 059 678
www.tbranderietje.be  / info@tbranderietje.be

Termijn
Herroeping is mogelijk binnen de termijn van 14 kalenderdagen die ingaat op de dag na de dag van de levering. De consument heeft het recht om de gekochte goederen te inspecteren zoals dit in een winkel zou gebeuren. De consument mag de goederen slechts uitpakken voor zover dit noodzakelijk is voor inspectie. Vacuüm verpakte goederen kunnen niet geopend worden.

Terugzending - Terugbezorging
De goederen dienen terug te worden gestuurd of terug te worden bezorgd aan de Onderneming in de originele staat, en uiterlijk 14 dagen nadat de consument de Onderneming heeft verwittigd af te zien van de aankoop. De consument staat in voor de kosten van terugzending of terugbezorging, tenzij de Onderneming ermee heeft ingestemd die over te nemen of de Onderneming de consument niet vóór het sluiten van de overeenkomst heeft laten weten dat die kosten voor rekening van de consument zijn.

Terugbetaling
De Onderneming zal binnen de 14 dagen na ontvangst van de terugbezorgde goederen overgaan tot terugbetaling van de betaalde prijs.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht
Er is geen herroepingsrecht in volgende gevallen:

  • De bestelling van goederen op specificatie van de consument;

  • De bestelling van goederen die bederfbaar zijn binnen de voormelde bedenkingstermijn;

  • De bestelling van goederen die om gezondheids- of hygiëneredenen verzegeld of vacuüm werden verpakt, en waarvan de verpakking na levering werd geopend;

  • De bestelling van goederen die na levering zijn vermengd geweest met andere goederen en niet meer kunnen gescheiden worden;

 

In deze gevallen zal de Onderneming de consument voor de sluiting van de overeenkomst verwittigen over: hetzij, dat de consument niet beschikt over een herroepingsrecht; hetzij, desgevallend, de omstandigheden waarin de consument zijn herroepingsrecht verliest.

Uitoefening herroepingsrecht
Het volstaat dat de consument via brief of e-mail aan de Onderneming laat weten af te zien van de aankoop.

Naar boven

bottom of page